สวนปาล์มกบินทร์บุรี ต.ลาดคะเคียน ปราจีนบุรี /  25ไร่ /ไร่ละ 6.5แสน