ที่ดินตากฟ้า ต.สุขสำราญ นครสวรรค์  25ไร่  ขายด่วน / ไร่ละ1.8แสน