ขายอาคารพาณิชย์ ต่ำกว่าราคาตลาดเป็นล้าน พระราม 2  ซอยเทียนทะเล 19