ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมกิจการ ใจกลาง หนองจอก บนพื้นที่เกือบ 1 ไร่